top of page
VIETNAM FOOD PARK 2023 TOKYO SHIODOME | ベトナムフードパーク 2023 東京汐留  | VFP2023 | CHO VIET 63
Flyer_VFP2023_20231125_Back.jpg

​決 済 方 法

より安全かつスムーズなイベント運営のため、本イベントでは現金決済をいたしません。

​各店舗で以下の決済方法にてお支払いください。

Để sự kiện diễn ra an toàn và suôn sẻ hơn, việc thanh toán bằng tiền mặt sẽ không được chấp nhận tại sự kiện này.

Vui lòng thanh toán bằng các phương thức thanh toán sau tại mỗi cửa hàng.

Payment_20231115.jpg
TIMETABLE

営 業 時 間 ま と め

3日間、それぞれ営業時間が違います。
時間に合った食文化をお楽しみください。

Giờ làm việc khác nhau trong ba ngày.
Hãy thưởng thức văn hóa ẩm thực phù hợp với thời gian của bạn.

Food

​フード

ベトナムフードをお楽しみください。

Thưởng thức món ăn Việt Nam.